Ergotherapie voor Ouderen

Kenmerkend voor ergotherapie bij ouderen is de zorg die wordt besteed aan onafhankelijkheid. Zonder dat er sprake is van een aandoening of ziekte kan ergotherapie hulp bieden bij algehele achteruitgang als gevolg van ouderdom. De ergotherapeut streeft ernaar om de cliënt zolang mogelijk zelfstandig in de thuissituatie te laten wonen. Veiligheid en tevredenheid van de cliënt zijn hierbij kernwoorden. Bij het intakegesprek staat het luisteren naar uw verhaal centraal. De beschrijving van de problemen zoals u die zelf ervaart, is voor ons van groot belang om een probleem te kunnen analyseren en op te lossen.

Ergotherapie voor Ouderen

Decubituszorg

Ouderen met een huidbeschadiging als gevolg van doorliggen en -zitten, hebben specialistische hulp nodig. Binnen de zorgverlening zijn het de ergotherapeuten die ouderen thuis kunnen ondersteunen door te adviseren over hulpmiddelen en het beperken van de risico's op decubitus. De ergotherapeut zorgt voor de aanvraag van de nodige hulpmiddelen bij de gemeente en/of zorgverzekeraar en onderhoudt indien van toepassing contact met de betrokken thuiszorg


Ergotherapie voor ouderen met decubitus