Ergotherapie voor Ouderen

Kenmerkend voor ergotherapie bij ouderen is de zorg die wordt besteed aan onafhankelijkheid. Zonder dat er sprake is van een aandoening of ziekte kan ergotherapie hulp bieden bij algehele achteruitgang als gevolg van ouderdom. De ergotherapeut streeft ernaar om de cliënt zolang mogelijk zelfstandig in de thuissituatie te laten wonen. Veiligheid en tevredenheid van de cliënt zijn hierbij kernwoorden. Bij het intakegesprek staat het luisteren naar uw verhaal centraal. De beschrijving van de problemen zoals u die zelf ervaart, is voor ons van groot belang om een probleem te kunnen analyseren en op te lossen.

Ergotherapie voor Ouderen

Mantelzorg

Behalve het behandelen van de cliënt zelf, heeft de ergotherapeut ook veel aandacht voor de mantelzorger(s). Een goede begeleiding van de mantelzorger heeft een grote invloed op de effectiviteit van de totale behandeling. Advies en begeleiding bij het verzorgen van een hulpbehoevende partner, familielid of kennis in de thuissituatie is een taak voor de ergotherapeut. De ergotherapeut kan de partner van de cliënt, de verzorgende en/of andere betrokken hulpverleners advies geven over de verzorging/begeleiding van een cliënt.

U kunt denken aan de volgende adviezen:
- adviezen op het gebied van verplaatsen/ verzorgen (transferadviezen)
- adviezen over het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen (zoals een rolstoel, een tillift of aanpassingen in de woning),
- adviezen voor de omgeving met cliënten met cognitieve problemen (zoals bij dementie of hersenletsel).


Ergotherapie voor mantelzorgers voor ouderen