Ergotherapie voor Ouderen

Kenmerkend voor ergotherapie bij ouderen is de zorg die wordt besteed aan onafhankelijkheid. Zonder dat er sprake is van een aandoening of ziekte kan ergotherapie hulp bieden bij algehele achteruitgang als gevolg van ouderdom. De ergotherapeut streeft ernaar om de cliënt zolang mogelijk zelfstandig in de thuissituatie te laten wonen. Veiligheid en tevredenheid van de cliënt zijn hierbij kernwoorden. Bij het intakegesprek staat het luisteren naar uw verhaal centraal. De beschrijving van de problemen zoals u die zelf ervaart, is voor ons van groot belang om een probleem te kunnen analyseren en op te lossen.

Ergotherapie voor Ouderen

Valpreventie

Buiten het streven naar het behouden en/of verbeteren van de zelfstandigheid kan er specifieke ouderenzorg nodig zijn. De ergotherapeut werkt volgens de officiële ergotherapie richtlijn Valpreventie. Valincidenten (of bijna vallen) komen veel voor in de thuissituatie en kunnen tot ingrijpende lichamelijke gevolgen leiden, zoals fracturen. Het herstelproces na een fractuur verloopt vaak zeer moeizaam. De val kan leiden tot een vermindering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Naast lichamelijke gevolgen kunnen valincidenten psychische gevolgen met zich meebrengen zoals de angst om (weer) te vallen waardoor lopen vermeden wordt. Door minder te lopen vermindert de mobiliteit en coördinatie waardoor de kans op vallen toeneemt. Preventieve maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van valincidenten. Naast adviezen over het veilig uitvoeren van alledaagse handelingen kan de ergotherapeut ook adviseren over de veiligheid in en om de woning en (begeleiding bij het aanvragen van) eventuele noodzakelijke voorzieningen. De ergotherapeut kijkt naar de woning en de inrichting en kan vaak praktische oplossingen aanbieden om de veiligheid in en rond de woning te vergroten.


Valpreventie voor Ouderen