Vergoedingen


Logo NZA


Logo Independer

Hoe wordt Ergotherapie vergoed door de zorgverzekering?

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Iedere zorgverzekeraar vergoedt maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. De kosten van uw behandeling(en) tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Mogelijk heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op meer uren ergotherapie. Hiervoor verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Ergotherapie Rotterdam heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Op de website van Independer.nl staat tevens een overzicht van zorgverzekeraars die ergotherapie in het aanvullend pakket hebben opgenomen.

Is de polis van uw zorgverzekering ontoereikend, dan kunt u ook besluiten de behandelingen voor ergotherapie zelf te betalen.
Wij houden de tarieven aan die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld.

De tarieven voor ergotherapie in 2018 zijn als volgt:

Behandeling per kwartier: € 16,40
Aan huis toeslag per bezoek: € 27,45