Ergotherapie

Ergotherapie behandeling in de praktijk

Wat is Ergotherapie?

U kunt als gevolg van een ziekte, handicap of leeftijd, beperkingen ondervinden in het dagelijks leven. De ergotherapeut helpt u om opnieuw uw dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Daarbij bespreekt de ergotherapeut praktische problemen op onderstaande gebieden.

Zelfredzaamheid:
Problemen op het gebied van persoonlijke verzorging, koken, uw mobiliteit binnenshuis en buitenshuis en het onderhouden van contacten. Eigenlijk gaat het om alle taken die iedereen dagelijks uitvoert.
Productiviteit:
Lichamelijke problemen kunnen ervoor zorgen dat u (tijdelijk) niet kunt werken, uw vrijwilligerswerk niet meer kunt doen of en het huishouden niet meer kan voeren zoals u gewend bent.
Ontspanning:
Hobby's uitvoeren, sporten en leuke activiteiten ondernemen.

De ergotherapeut zal samen met u inventariseren waarin u beperkingen ondervindt en gaat dan samen met u op zoek naar een gepaste oplossing. Dit kan door het trainen van nieuwe vaardigheden, het opnieuw of anders leren uitvoeren van de activiteiten, het aanpassen van uw omgeving of het inzetten van hulpmiddelen.

Een ergotherapeut heeft veel kennis van hulpmiddelen en kan daardoor het juiste hulpmiddel adviseren. Tevens zorgt de ergotherapeut voor het aanvragen van hulpmiddelen bij de gemeente of uw zorgverzekeraar waarbij ook het gehele aanvraagtraject begeleidt zal worden.

In de meeste gevallen vindt ergotherapie in de thuissituatie plaats, omdat de problemen in het dagelijks functioneren het beste bekeken kunnen worden op de plek waar ze plaats vinden. Als u in de regio Rotterdam en de Drechtsteden woont komt de ergotherapeut bij u aan huis voor behandeling. Weet u niet zeker of uw woonplaats binnen ons werkgebied valt, neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina.